Wie wij zijn

Overheidsbeleid

Overheidsbeleid Nederland

We mogen ons in Nederland gelukkig prijzen met een constructief en vakkundig overheidsbeleid. Dat is een stimulans voor een samenhangende ontwikkeling van civiele en militaire (luchtvaart-) technologie. Echter, ruimtevaart alleen al is onderwerp van beleidsvorming van vier ministeries. Goed getimede en gecoördineerde boodschappen van het nieuwe College Lucht- en Ruimtevaart hebben hier toegevoegde waarde.

Internationaal overheidsbeleid

Niet alleen is de Lucht- en Ruimtevaart sector voor de Nederlandse economie van groot belang. Ook internationaal en binnen de Europese Unie wordt de sector gezien en gewaardeerd als innovatiemotor en strategische industrie.