Thema's

Opleidingen in luchtvaarttechniek

Voor het werken aan vliegtuigen gelden in verband met de vliegveiligheid zeer strenge internationale regels, zowel bij de nieuwbouw als bij het onderhoud van vliegtuigen. Het European Aviation Safety Agency (EASA) heeft op Europeees niveau wettelijke eisen vastgesteld, waarvoor bedrijven en opleidingen gecertificeerd moeten worden. De eisen voor vliegtuignieuwbouw staan in Part-21, die voor onderhoud aan vliegtuigen, motoren en componenten zijn vermeld in Part-145. De opleidingsinstituten die technici op MBO-niveau voor de luchtvaart opleiden, moeten voldoen aan de eisen die EASA in Part-66 en Part-147 heeft vastgelegd.

Nederland kent in de luchtvaartsector een werkgelegenheid van zo’n kleine 7.000 arbeidsplaatsen op MBO-niveau. De komende jaren wordt een forse uitstroom verwacht van oudere en ervaren technici, terwijl er ook op een lichte groei in de werkgelegenheid wordt gerekend. Daarom moeten in de komende jaren ieder jaar tussen de 400 en 500 nieuwe gediplomeerde luchtvaarttechnici uit de MBO-opleiding komen.

Technische luchtvaartopleidingen op MBO-niveau worden onderwezen op vijf Regionale Opleidings Centra (ROC’a) te Amsterdam Airport, West Brabant, Tilburg, Zwolle en Maastricht, alsmede op het particuliere Vaktechnisch Opleidingscentrum “Fokker” te Aalsmeer. Gezamenlijk verwachten deze opleidingsinstituten op basis van de huidige aanmeldingen de komende jaren niet volledig aan de behoefte te kunnen voldoen, noch in kwantiteit, noch in kwaliteit. Door de enorme ontwikkeling van in de luchtvaart toegepaste technologie, op elektronicagebied en in de computertechnologie, op gebied van toegepaste moderne materialen als composieten, en in de verregaande automatisering in de logistiek, moeten de oopleidingen ook worden hemoderniseerd. Deze uitdaging is niet uniek voor het luchtvaarttechnisch MBO-onderwijs, want het kabinet voorspelde eind 2011 een totaal tekort in 2016 van 170.000 technici in Nederland.

Wat het luchtvaarttechnisch onderwijs uniek maakt is de strenge EASA-regelgeving, waaraan de scholen moeten voldoen, waardoor de opleiding behoorlijk zwaar is en  relatief kostbaar vanwege de praktijkopleiding op echte vliegtuigen. Er wacht de luchtvaartsector dus in de komende jaren nog een flinke uitdaging. Het College van Belanghebbenden bij het Luchtvaartonderwijs komt met de nodige initiatieven om de opbrengst van het luchtvaarttechnisch onderwijs kwantitatief en kwalitatief op een hoger plan te brengen. Maar alles staat of valt bij het enthousiasme onder jonge Nederlanders om zo’n unieke en uitdagende opleiding te willen gaan volgen!

Het College van Belanghebbenden bij het Luchtvaartonderwijs heeft in 2012 een Arbeidsmarktonderzoek Vliegtuigtechnici onderhoud en nieuwbouw MBO-niveau 2012-2016 laten uitvoeren.

Overigens heeft de luchtvaartsector niet alleen technici op MBO-niveau nodig, maar op HBO-niveau (deze worden geschoold bij de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool InHolland) en wetenschappelijk geschoolde ingenieurs van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft.