Thema's

Duurzame vliegtuigen: Clean Sky

CleanSky is een ambitieus, mede door de Europese Commissie gefinancierd programma voor een groenere luchtvaart. Die ambitie is niet vrijblijvend: CleanSky streeft samen met SESAR naar het behalen van de doelen die de Advisory Council for Aeronautics Research in Europe (ACARE ) voor 2020 heeft vastgesteld. Het gaat hierbij onder andere om de halvering van de CO2-uitstoot, een vermindering van tachtig procent van de stikstofuitstoot en de helft minder geluidsbelasting. Om dit te bereiken werkt de Europese luchtvaartsector bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwe motoren zoals de Contra Rotating Open Rotor (CROR). Deze motor maakt gebruik van een revolutionair type voorstuwing en is een belofte voor de toekomst. De motoren zorgen voor een brandstofverlaging tussen de 20 en 25 procent.
CleanSky is innovatie-gericht en bedoeld om de Europese luchtvaart duurzaam en concurrerend te maken. De Nederlandse industrie, het MKB, universiteiten en onderzoeksinstellingen participeren in CleanSky.