Partners

Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Centrum (NLR)

Het NLR is dé centrale kennisonderneming in Nederland op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Het NLR voert opdrachten uit voor overheden en bedrijfsleven, in binnen- en buitenland en zowel voor de civiele als de militaire luchtvaart. Het doel is de luchtvaart veiliger, duurzamer en efficiënter te maken. 

De activiteiten van het NLR zijn maatschappelijk relevant, marktgericht en worden zonder winstoogmerk uitgevoerd. Hiermee versterkt het NLR het innovatieve en slagvaardig karakter van de overheid en bevordert het NLR het innoverende en concurrerend vermogen van het bedrijfsleven. 

Het NLR kenmerkt zich door toonaangevende deskundigheid, professioneel optreden en onafhankelijke advisering. Medewerkers zijn goed opgeleid, werken klantgericht en werken voortdurend aan de ontwikkeling van hun competenties. Om zijn taken te verrichten houdt het NLR hoogwaardige faciliteiten beschikbaar.

Wetenschappers en ingenieurs van het NLR ontwikkelen doorgaans nieuwe technologieën waarbij het niet alleen om wetenschappelijk onderzoek draait maar ook om de toepassing ervan in de industrie en bij de overheid. 

Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Centrum (NLR)
Anthony Fokkerweg 2
1059 CM Amsterdam

P.O. Box 90502
1006 BM Amsterdam
The Netherlands www.nlr.nl

Telefoon: +31 88 511 31 13

Fax: +31 88 511 32 10

E-mail: info@nlr.nl