Actueel

WORKSHOP “OVERHEID EN LUCHTVAARTSECTOR ZIJ AAN ZIJ OP DE INTERNATIONALE MARKT” OP 24 MEI 2018

13/06/2018

Op 24 mei jl. organiseerde Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) een eerste workshop met ambtenaren bij de diverse ministeries en RVO met luchtvaart in hun portefeuille.

Het doel van de sessie was vooral: kennismaken, het koppelen van netwerk overheid/sector en begrijpen van elkaar in welke context we werken. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden heeft LRN kort een beeld geschetst hoe belangrijk de samenwerking tussen overheid, industrie en kennisinstellingen is bij het internationaal zakendoen in de luchtvaartsector. Daarnaast was er veel ruimte voor interactie en discussie. Tijdens de sessie hebben de 25 aanwezige ambtenaren ook aangegeven over welke onderwerpen zij met de sector in gesprek zouden willen gaan. Helaas was er te beperkt tijd om al deze onderwerpen te bespreken. Het is dan ook zeker bedoeling om vervolgsessies te gaan organiseren bij bedrijven/instellingen uit de sector of in de vorm van lunchsessies bij de verschillende departementen.