Actueel

LUNCH WORKSHOP DUURZAME LUCHTVAART VAN 12 SEPTEMBER 2018

14/09/2018

Op 12 september 2018 organiseerde Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) een lunch workshop “duurzame luchtvaart".

LRN organiseerde al eerder een workshop voor ambtenaren bij de ministeries en RVO met luchtvaart in portefeuille. In die sessie werd duidelijk dat zowel de overheid als de sector er behoefte aan hadden om samen verder te praten over het onderwerp “duurzame luchtvaart”. Voor deze tweede workshop waren ambtenaren uitgenodigd met duurzame luchtvaart in hun portefeuille.  Er waren zo'n 25 deelnemers vanuit zowel de overheid (I&W, EZK, RVO, Defensie) als de luchtvaartsector aanwezig.

Het doel van de sessie was enerzijds om te kijken hoe de overheid en sector de klimaatdoelstellingen samen kunnen oppakken. Anderzijds om een netwerk op te bouwen en kennis over te dragen binnen dit specifieke aandachtsgebied.

Tijdens de workshop werden de volgende acties afgesproken:  

  • LRN gaat voor I&W in kaart brengen op welke wijze de capaciteiten van de Nederlandse luchtvaart maak- en onderhoudsindustrie kunnen worden ingezet voor de reductie van CO2 op de korte, middellange en lange termijn;
  • Om op Europees niveau de luchtvaartsector te kunnen vertegenwoordigen is het voor I&W belangrijk om te weten waar de industriële belangen op nationaal niveau liggen. LRN gaat hier input voor aanleveren bij I&W;
  • Er is op dit moment nog geen verbinding tussen de energie- en de luchtvaartsector. I&W komt met een voorstel hoe die verbinding tot stand te brengen.


U kunt hier de presentaties van I&W en LRN inzien.