Actueel

LRN spreekt zorg uit over materiedeskundigheid overheid

21/04/2017

Op 6 maart jl. heeft Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) per brief haar zorg uitgesproken richting het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de terugschaling in het personeelsbestand gericht op Aeronautics, in combinatie met een accentverschuiving naar beheerwerk.

Deze ontwikkelingen verarmen de materiedeskundigheid binnen RVO op het gebied van lucht- en ruimtevaart innovatie. In het verleden heeft het contact en de daaruit voortvloeiende ondersteuning vanuit RVO, gericht op het vergroten van het innovatieve vermogen van de sector, sterk bijgedragen aan het verbeteren van de concurrentiepositie van de sector op het internationale toneel.

Als reactie op de brief van LRN heeft Jasper Wesseling, plv directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van EZ, LRN uitgenodigd voor een gesprek om haar zorg nader toe te lichten. Uiteraard informeren wij u te zijner tijd graag over de uitkomsten van dit gesprek.

Eind maart presenteerde EZ de resultaten van het tevredenheidsonderzoek directie Topsectoren en Industriebeleid. Deze resultaten liggen in lijn met de waarneming van LRN. Er komen duidelijke suggesties voor verbetering naar voren, waarvan het versterken van de inhoudelijke kennis er één van is.